Danh sách những trường thuộc Dự án 211

Dự án 211 là một dự án về các trường đại học và cao đẳng tổng hợp trình độ cao do Bộ Giáo dục Trung Quốc khởi xướng vào năm 1995. Với mục đích nâng cao tiêu chuẩn nghiên cứu của các trường đại học cấp cao và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRUNG QUỐC DỰ ÁN 211

Hiện nay đang có 116 trường Đại học thuộc dự án 211, như bài viết trước QTEDU đã chia sẻ đến các bạn Dự án 211 là gì? Tại sao nên chọn các trường Đại học nằm trong dự án 211? Thì ở bài viết này, các bạn hãy cùng với QTEDU tìm hiểu các trường Đại học đang nằm trong dự án này nhé !

Xem thêm thông tin về dự án 211 tại: Dự án 211 là gì? Chú ý đến các trường nằm trong dự án này

STT

Tỉnh

Tên trường (tiếng Việt)

Tên trường (tiếng Trung)

Tên viết tắt

Đường dẫn

Điện thoại

1

Bắc Kinh

Đại học Bắc Kinh 北京大学 PKU https://www.pku.edu.cn/ 010-62751407
2 Đại học Thanh Hoa 清华大学 THU https://www.tsinghua.edu.cn/ 010-62782051
3 Đại học Nhân dân Trung Quốc 中国人民大学 RUC https://www.ruc.edu.cn/ 010-62511340
4 Đại học Sư phạm Bắc Kinh 北京师范大学 BNU https://www.bnu.edu.cn/ 010-58807962
5 Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh 北京航空航天大学 BUAA https://www.buaa.edu.cn/ 010-82330002
6 Đại học Nông nghiệp Trung Quốc 中国农业大学 CAU https://www.cau.edu.cn/ 010-62737682
7 Đại học Công nghiệp Bắc Kinh 北京工业大学 BJUT https://www.bjut.edu.cn/ 010-67391609
8 Học viện Công nghệ Bắc Kinh 北京理工大学 BIT https://www.bit.edu.cn/ 010-68913345
9 Đại học Công nghệ Hoá học Bắc Kinh 北京化工大学 BUCT https://www.buct.edu.cn/ 010-64435706
10 Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh 北京邮电大学 BUPT https://www.bupt.edu.cn/ 010-62282045
11 Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh 北京林业大学 BJFU http://www.bjfu.edu.cn/ 010-62338216
12 Đại học Đại học Trung y Bắc Kinh 北京中医药大学 BUCM https://www.bucm.edu.cn/ 010-64286211
13 Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh 北京外国语大学 BFSU https://www.bfsu.edu.cn/ 010-88816254
14 Đại học Giao thông Bắc Kinh 北京交通大学 BJTU https://www.bjtu.edu.cn/ 010-51688441
15 Đại học Truyền thông Trung Quốc 中国传媒大学 CUC https://www.cuc.edu.cn/ 010-65779370
16 Đại học Thương mại Kinh tế Đối ngoại 对外经济贸易大学 UIBE http://www.uibe.edu.cn/ 010-64492178
17 Nhạc viện Trung ương 中央音乐学院 CCOM http://www.ccom.edu.cn/ 010-66410968
18 Đại học Địa chất Trung Quốc 中国地质大学 CUG https://www.cug.edu.cn/ 010-82323688
19 Đại học Chính trị Pháp luật Trung Quốc 中国政法大学 CUPL https://www.cupl.edu.cn/ 010-58909122
20 Đại học Dầu khí Trung Quốc 中国石油大学 CUPL https://www.cup.edu.cn/ 010-89733245
21 Đại học Điện lực Hoa Bắc 华北电力大学 NCEPU https://www.ncepu.edu.cn/ 010-80796341
22 Đại học Kinh tế Tài chính Trung Ương 中央财经大学 CUFE https://www.cufe.edu.cn/ 010-62288332
23 Đại học Thể thao Bắc Kinh 北京体育大学 BSU https://www.bsu.edu.cn/ 010-62989047
24 Đại học Khoáng nghiệp Trung Quốc 中国矿业大学 CUMT http://www.cumt.edu.cn/ 010-62331534
25 Đại học Dân tộc Trung ương 中央民族大学 MUC https://www.muc.edu.cn/ 010-68933922
26 Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh 北京科技大学 USTB https://www.ustb.edu.cn/ 010-62325294
27

Thượng Hải

Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải 上海外国语大学 SHISU http://www.shisu.edu.cn/ 021-55386006
28 Đại học Sư phạm Hoa Đông 华东师范大学 ECNU https://www.ecnu.edu.cn/ 021-62232212
29 Đại học Đông Hoa 东华大学 DHU https://www.dhu.edu.cn/ 021-62379160
30 Đại học Bách khoa Hoa Đông 华东理工大学 ECUST https://www.ecust.edu.cn/ 021-64252763
31 Đại học Giao thông Thượng Hải 上海交通大学 SJTU https://www.sjtu.edu.cn/ 021-62932424
32 Đại học Phục Đán 复旦大学 FUDAN https://www.fudan.edu.cn/ 021-55666668
33 Đại học Thượng Hải 上海大学 SHU https://www.shu.edu.cn/ 021-66134148
34 Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải 上海财经大学 SUFE https://www.sufe.edu.cn/ 021-65904372
35 Đại học Đồng Tế 同济大学 TONGJI https://www.tongji.edu.cn/ 021-65982643
36 Đại học Y Hải quân 中国人民解放军海军军医大学
37

Giang Tô

Đại học Nam Kinh 南京大学 NJU https://www.nju.edu.cn/ 400-185-9680
38 Đại học Tô Châu 苏州大学 SUDA https://www.suda.edu.cn/ 0512-67507943
39 Đại học Khoáng nghiệp Trung Quốc 中国矿业大学 CUMT http://www.cumt.edu.cn/ 0516-83590143
40 Đại học Hà Hải 河海大学 HHU https://www.hhu.edu.cn/ 86-25-83723124
41 Đại học Giang Nam 江南大学 https://www.jiangnan.edu.cn/ 0510 -85915666
42 Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh 南京航空航天大学 NUAA https://www.nuaa.edu.cn/ 025-84892899
43 Đại học Đông Nam 东南大学 SEU https://www.seu.edu.cn/ 025-83792452
44 Đại học Sư phạm Nam Kinh 南京师范大学 NJNU https://www.njnu.edu.cn/ 025-83720759
45 Đại học Dược khoa Trung Quốc 中国药科大学 CPU https://www.cpu.edu.cn/ 025-83271319
46 Đại học Bách khoa Nam Kinh 南京理工大学 NJUST http://www.njust.edu.cn/ 025-84315260
47 Đại học Nông nghiệp Nam Kinh 南京农业大学 NJAU http://www.njau.edu.cn/mainm.htm 025-84395708
48

Hồ Bắc

Đại học Vũ Hán 武汉大学 WHU https://www.whu.edu.cn/ 027-68754231
49 Đại học Bách khoa Vũ Hán 武汉理工大学 WHUT https://www.whut.edu.cn/ 027-87859017
50 Đại học Sư phạm Hoa Trung 华中师范大学 SDU https://www.sdu.edu.cn/ 027-67862239
51 Đại học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán) 中国地质大学(武汉) CUG https://www.cug.edu.cn/ 027-67883304
52 Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung 华中科技大学 HUST https://www.hust.edu.cn/ 027-87542228
53 Đại học Chính trị Pháp luật và Tài chính Kinh tế Trung Nam 中南财经政法大学 ZUEL http://wap.zuel.edu.cn/ 027-88387338
54 Đại học Nông nghiệp Hoa Trung 华中农业大学 HZAU https://www.hzau.edu.cn/ 027-87280707
55

Thiểm Tây

Đại học Tây Bắc 西北大学 NWU https://www.nwu.edu.cn/ 029-88302211
56 Đại học Công nghiệp Tây Bắc 西北工业大学 NWPU https://www.nwpu.edu.cn/ 029-88492310
57 Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc 西北农林科技大学 NWSUAF https://www.nwsuaf.edu.cn/ 029-87091406
58 Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Tây An 西安电子科技大学 XIDIAN https://www.xidian.edu.cn/ 029-88202335
59 Đại học Giao thông Tây An 西安交通大学 XJTU http://www.xjtu.edu.cn/ 029-82668320
60 Đại học Trường An 长安大学 XAHU http://www.xahu.edu.cn/ 029-82334104
61 Đại học Sư phạm Thiểm Tây 陕西师范大学 SNNU https://www.snnu.edu.cn/ 029-85308754
62

Tứ Xuyên

Đại học Tứ Xuyên 四川大学 SCU https://www.scu.edu.cn/ 028-86080605
63 Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử 电子科技大学 UESTC https://www.uestc.edu.cn/ 028-61831137
64 Đại học Tài chính Kinh tế Tây Nam 西南财经大学 SWUFE https://www.swufe.edu.cn/ 028-87092355
65 Đại học Giao thông Tây Nam 西南交通大学 SWJTU https://www.swjtu.edu.cn/ 028-87600386
66 Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên 四川农业大学 SICAU https://www.sicau.edu.cn/ 0835-2882501
67

Thiên Tân

Đại học Nam Khai 南开大学 NANKAI https://www.nankai.edu.cn/ 022-23504845
68 Đại học Y khoa Thiên Tân 天津医科大学 TMU http://www.tmu.edu.cn/ 022-23542851
69 Đại học Thiên Tân 天津大学 TJU http://www.tju.edu.cn/ 022-27405486
70 Đại học Công nghiệp Hà Bắc 河北工业大学 HEBUT https://www.hebut.edu.cn/ 022-60204029
71

Liêu Ninh

Đại học Bách khoa Đại Liên 大连理工大学 DLUT https://www.dlut.edu.cn/ 0411-84708375
72 Đại học Liêu Ninh 辽宁大学 LNU http://www.lnu.edu.cn/ 024-62202299
73 Đại học Đông Bắc 东北大学 NEU https://www.neu.edu.cn/ 024-83687392
74 Đại học Hải sự Đại Liên 大连海事大学 DLMU https://www.dlmu.edu.cn/ 0411-84727233
75

Hắc Long Giang

Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân 哈尔滨工业大学 HIT https://www.hit.edu.cn/ 0451-86417802
76 Đại học Nông nghiệp Đông Bắc 东北农业大学 NEAU http://www.neau.edu.cn/ 0451-55190419
77 Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân 哈尔滨工程大学 HRBEU http://www.hrbeu.edu.cn/ 0451-82519740
78 Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc 东北林业大学 NEFU https://www.nefu.edu.cn/ 0451-82190346
79

Quảng Đông

Đại học Trung Sơn 中山大学 SYSU https://www.sysu.edu.cn/ 020-84111598
80 Đại học Công nghệ Hoa Nam 华南理工大学 SCUT https://www.scut.edu.cn/ 020-87110737
81 Đại học Ký Nam 暨南大学 JNU https://www.jnu.edu.cn/ 020-85220130
82 Đại học Sư phạm Hoa Nam 华南师范大学 SCNU https://www.scnu.edu.cn/ 020-85211098
83

An Huy

Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc 中国科学技术大学 USTC https://www.ustc.edu.cn/ 0551-3602553
84 Đại học Công nghiệp Hợp Thì 合肥工业大学 HFUT https://www.hfut.edu.cn/ 0551-2901096
85 Đại học An Huy 安徽大学 AHU https://www.ahu.edu.cn/ 0551-3861777
86

Cát Lâm

Đại học Cát Lâm 吉林大学 JLU https://www.jlu.edu.cn/ 0431-5166420
87 Đại học Diên Biên 延边大学 YBU https://www.ybu.edu.cn/ 0433-2732477
88 Đại học Sư phạm Đông Bắc 东北师范大学 NENU https://www.nenu.edu.cn/ 0431-5268500
89

Sơn Đông

Đại học Sơn Đông 山东大学 SDU https://www.sdu.edu.cn/ 0531-88364787
90 Đại học Dầu khí Trung Quốc 中国石油大学 UPC https://www.upc.edu.cn/ 0546-8392481
91 Đại học Hải dương Trung Quốc 中国海洋大学 OUC http://www.ouc.edu.cn/ 0532-66782426
92

Hồ Nam

Đại học Hồ Nam 湖南大学 HNU https://www.hnu.edu.cn/ 0731-8823560
93 Đại học Sư phạm Hồ Nam 湖南师范大学 HUNNU https://www.hunnu.edu.cn/ 0731-8872222
94 Đại học Trung Nam 中南大学 CSU https://www.csu.edu.cn/ 0731-8830555
95

Trùng Khánh

Đại học Trùng Khánh 重庆大学 CQU https://www.cqu.edu.cn/ 023-65102370
96 Đại học Tây Nam 西南大学 SWU http://www.swu.edu.cn/ 023-68252513
97

Phúc Kiến

Đại học Hạ Môn 厦门大学 XMU https://www.xmu.edu.cn/ 0592-2188888
98 Đại học Phúc Châu 福州大学 FZU https://www.fzu.edu.cn/ 0591-87893124
99

Tân Cương

Đại học Tân Cương 新疆大学 http://218.195.237.54:8080/Web/ 0991-8585671
100 Đại học Thạch Hà Tử 石河子大学 SHZU http://www.shzu.edu.cn/ 0993-2092827
101

Hà Bắc

Đại học Điện lực Hoa Bắc 华北电力大学(保定) NCEPU https://net.ncepu.edu.cn/ 0312-7523164
102

Sơn Tây

Đại học Bách khoa Thái Nguyên 太原理工大学 TYUT https://www.tyut.edu.cn/ 0351-6010300
103

Nội Mông Cổ

Đại học Nội Mông Cổ 内蒙古大学 IMU https://www.imu.edu.cn/ 0471-4992253
104

Chiết Giang

Đại học Chiết Giang 浙江大学 ZJU https://www.zju.edu.cn/ 0571-87951006
105

Giang Tây

Đại học Nam Xương 南昌大学 NCU http://www.ncu.edu.cn/ 0791-8305092
106

Quảng Tây

Đại học Quảng Tây 广西大学 GXU https://www.gxu.edu.cn/ 0771-3232999
107

Hà Nam

Đại học Trịnh Châu 郑州大学 ZZU http://www.zzu.edu.cn/ 0371-67780000
108

Vân Nam

Đại học Vân Nam 云南大学 YNU https://www.ynu.edu.cn/ 0871-5033819
109

Quý Châu

Đại học Quý Châu 贵州大学 GZU http://www.gzu.edu.cn/ 0851-8292075
110

Cam Túc

Đại học Lan Châu 兰州大学 LZU https://www.lzu.edu.cn/ 0931-8912116
111

Hải Nam

Đại học Hải Nam 海南大学 HAINANU https://www.hainanu.edu.cn/ 0898-66266469
112

Ninh Hạ

Đại học Ninh Hạ 宁夏大学 NXU https://www.nxu.edu.cn/ 0951-2061897
113

Thanh Hải

Đại học Thanh Hải 青海大学 QHU https://www.qhu.edu.cn/ 0971-5310409
114

Tây Tạng

Đại học Tây Tạng 西藏大学 UTIBET http://www.utibet.edu.cn/ 0891-6331646
115

Trường thuộc Hệ thống quân sự

Đại học Quân Y số 2 第二军医大学 021-25070104
116 Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng 国防科技大学 NUDT https://www.nudt.edu.cn/ 0731-4574064
117 Đại học Quân Y số 4 第四军医大学 FMMU https://www.fmmu.edu.cn/ 029-83220212

Bên trên là danh sách các trường thuộc Dự án 211 mà QTEDU gửi đến quý bạn đọc. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích một phần cho các bạn trong việc chọn trường, chuyên ngành mà mình sẽ di du học sau này nhé. Chúc các bạn thành công trên con đường Du học Trung Quốc của mình!

Có thể bạn quan tâm

=> Thông tin thêm về thầy Quốc Tư và QTEDU:

https://qtedu.vn/tin-tuc

QTEDU chúc bạn học tiếng Trung vui vẻ và đạt hiệu quả cao!

QTEDU- 学而优

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *