Thi HSKK gồm các kỹ năng nào? Các cấp độ HSKK

đề thi hskk

Kỳ thi HSKK là gì?

HSKK là viết tắt của HSK 口语 (汉语水平口语考试 – Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi). Đề thi HSKK kiểm tra khả năng diễn đạt bằng miệng bằng tiếng Trung của thí sinh. Được chia thành 3 cấp độ: HSKK Sơ cấp, HSKK Trung cấp, HSKK Cao cấp.

Tất cả các cấp độ của bài kiểm tra miệng HSK tương ứng theo “Tiêu chuẩn thông thạo tiếng Trung Quốc tế” và “Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEF)”.

Các cấp độ HSKK

Đề thi HSKK Sơ cấp

Cấu trúc đề thi HSKK Sơ cấp gồm 27. Bạn sẽ có 7 phút chuẩn bị và 10 phút làm bài.

HSKK Sơ cấp hướng đến những học viên có thời lượng học tiếng Trung từ 2-3 tiết học mỗi tuần, thời gian học từ 1 đến 2 kỳ học và nắm được khoảng 200 từ tiếng Trung thường dùng trong đàm thoại hàng ngày. 

Các thí sinh đã vượt qua Bài thi HSKK Sơ cấp có thể hiểu và diễn đạt các thói quen hàng ngày quen thuộc bằng tiếng Trung các chủ đề đáp ứng nhu cầu giao tiếp cơ bản.

Xem thêm thông tin về Bài thi HSKK Sơ cấp tại: https://qtedu.vn/bai-thi-hskk-so-cap-gom-nhung-phan-gi-cau-hoi-the-nao.html 

Đề thi HSKK Trung cấp

Cấu trúc đề thi HSKK Trung cấp gồm 14 câu hỏi. Toàn bộ bài thi có thời lượng khoảng 21 phút (bao gồm cả thời gian làm bài 10 phút).

HSKK Trung cấp chủ yếu hướng tới những người học tiếng Trung trong một đến hai năm học với tốc độ 2-3 giờ học mỗi tuần. Thí sinh nắm được khoảng 900 từ thường dùng.

Thí sinh đã vượt qua Bài thi HSKK Trung cấp có thể hiểu và giao tiếp tiếng Trung thành thạo với người bản xứ.

Xem thêm thông tin về Bài thi HSKK Trung cấp tại: https://qtedu.vn/bai-thi-hskk-trung-cap-gom-nhung-phan-gi-cau-hoi-the-nao.html 

trung cấp

Đề thi HSKK Cao cấp

Cấu trúc đề thi HSKK Cao cấp gồm 6 câu hỏi chia làm 3 phần. Toàn bộ bài thi có thời lượng khoảng 24 phút (bao gồm cả thời gian làm bài 14 phút).

Bài kiểm tra vấn đáp HSKK Cao cấp chủ yếu dành cho những người đã học tiếng Trung Quốc trong hơn hai năm học với tốc độ 2-3 giờ học mỗi tuần. Thí sinh nắm được khoảng 3000 từ thông dụng.

Thí sinh đã vượt qua Bài thi HSK Cao cấp có thể hiểu và diễn đạt ý kiến ​​của mình bằng tiếng Trung một cách trôi chảy.

Xem thêm thông tin về Bài thi HSKK Cao cấp tại: https://qtedu.vn/bai-thi-hskk-cao-cap-gom-nhung-phan-gi-cau-hoi-the-nao.html 


Xem thêm thông tin về Kỳ thi HSK tại: https://qtedu.vn/thi-hskk-gom-cac-ky-nang-nao-cac-cap-do-hsk.html 

 

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin thêm về thầy Quốc Tư và QTEDU:

https://qtedu.vn/tin-tuc

https://bit.ly/qtedugdtd

QTEDU – Chuyên gia tin cậy trên con đường chinh phục học bổng du học Trung Quốc!

QTEDU – 学而优

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *